Lan hồ điệp 22
Cart
-
+

Lan hồ điệp 22 bao gồm:

  • 02 chậu thường xuân.
  • 10 hồ điệp hồng.