Lẵng hoa khai trương 03
Cart
-
+

Lẵng hoa khai trương 03 bao gồm:

  • 04 bông cúc mẫu đơn trắng NK.
  • 06 bông cúc mẫu đơn vàng NK.
  • 01 hồ điệp cắt cành vàng.
  • 01 hoa sao tím.
  • 11 bông đồng tiền trắng.