Lẵng hoa khai trương 23
Cart
-
+

Lẵng hoa khai trương 23 bao gồm:

  • 05 bông cúc mai hồng.
  • 02 bông green bell.
  • 09 bông hoa hạnh phúc.
  • 10 bông hồng da.
  • 15 bông hồng đỏ Ecuador DL.
  • 20 bông lan bò cạp.