Quy chế hoạt động

Tham gia vào mạng xã hội kinh doanh Vinabu đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các quy chế hoạt động đã được quy định tại đây.

1. Website vinabu.com do Công Ty Cổ Phần SOC là đơn vị chủ quản, cung cấp phiên bản thử nghiệm của mạng xã hội kinh doanh, hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Theo quy trình và các quy định, quy chế hoạt động của công ty; chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về hoạt động của mình.

2. Thành viên trên website vinabu.com là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch, trao đổi, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cũng như các hoạt động kinh doanh, xúc tiến thương mại được vinabu.com chính thức công nhận và được sử dụng dịch vụ do website vinabu.com liên quan cung cấp.

3. Nguyên tắc này áp dụng cho ban quản lý và các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do website vinabu.com cung cấp. Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào website vinabu.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung quy chế của website vinabu.com.

Khi truy cập vào vinabu.com để tham khảo, mặc định bạn đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận bị ràng buộc bởi quy chế quản lý hoạt động của website vinabu.com. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản thỏa thuận này, vui lòng không truy cập trang web và không sử dụng bất cứ dịch vụ cung cấp thông qua trang website vinabu.com. Tất cả thông tin về Điều khoản sử dụng của vinabu.com có thể được thay đổi bởi đội ngũ những người xây dựng vinabu.com.

4. Nguyên tắc hoạt động:

vinabu.com do Công Ty Cổ Phần SOC làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm quản lý. Website cung cấp các dịch vụ trực tuyến giúp các thương nhân giới thiệu, cung cấp hàng hóa, dịch vụ của mình đến với khách hàng.

  • Đối tác muốn tham gia vinabu.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
  • Mạng xã hội kinh doanh phiên bản thử nghiệm vinabu.com đóng vai trò quảng cáo, là địa chỉ trung gian cho các doanh nghiệp, cá nhân giao thương với người tiêu dùng. Doanh nghiệp, cá nhân tham gia giao dịch tại vinabu.com do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
  • Hoạt động của vinabu.com thực hiện theo cơ chế công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Những vi phạm sau sẽ bị xử lý nghiêm khắc:

  • Chia sẻ dữ liệu vi phạm pháp luật, kinh doanh bất hợp pháp, tổn hại đến cá nhân/ tổ chức khác.
  • Chia sẻ các nguồn dữ liệu văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu liên quan tới chính trị, phản động, phương hại đến trật tự xã hội, an ninh quốc gia.
  • Cung cấp dữ liệu vi phạm luật bản quyền.

Đăng tin quảng cáo và kết nối giao thương hoàn toàn miễn phí

Truy cập vinabu.facebook.com hôm nay

vinabu.facebook.com